Aslan

Słowo Boże na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 2024

Słowo Boże na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 2024 Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (J 20, 1-9) razem z ks. Patrykiem Ważyńskim. Słowa Ewangelii według Świętego Jana Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra […]

Słowo Boże na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 2024 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 17.03.2024

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (J 12,20-33) razem z ks. Karolem Misiurskim. Słowa Ewangelii według Świętego Jana A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział

Słowo Boże na niedzielę 17.03.2024 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 10.03.2024

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (J 3, 14-21) razem z ks. Patrykiem Jutrzenką-Trzebiatowskim. Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby

Słowo Boże na niedzielę 10.03.2024 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 03.03.2024

Słowo Boże na niedzielę 03.03.2024 Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (J 2, 13-25) razem z ks. Grzegorzem Miotkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Jana Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów,

Słowo Boże na niedzielę 03.03.2024 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 25.02.2024

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mk 9,2-10) razem z ks. Wojciechem Głogowskim. Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I

Słowo Boże na niedzielę 25.02.2024 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 18.02.2024

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 12-15) razem z ks. Krystianem Rinkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Marka Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas

Słowo Boże na niedzielę 18.02.2024 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 11.02.2024

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 40-45) razem z ks. Tomaszem Syldatkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Marka Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go

Słowo Boże na niedzielę 11.02.2024 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 21.01.2024

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 14-20) razem z ks. Patrykiem Ważyńskim. Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego,

Słowo Boże na niedzielę 21.01.2024 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 13.01.2024

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (J 1, 35-42) razem z ks. Patrykiem Jutrzenką-Trzebiatowskim. Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim,

Słowo Boże na niedzielę 13.01.2024 Read More »