SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

Słowo Boże na niedzielę 29.01.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 5, 1-12a) razem z ks. Patrykiem Ważyńskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Błogosławieni ubodzy w duchu Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem …

Słowo Boże na niedzielę 29.01.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 15.01.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (J 1,29-34) razem z siostrą Michaliną. Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie …

Słowo Boże na niedzielę 15.01.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 08.01.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 3, 13-17) razem z księdzem Wojciechem Głogowskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak …

Słowo Boże na niedzielę 08.01.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 18.12.2022

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 1, 18-24) razem z ks. Tomaszem Syldatkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej …

Słowo Boże na niedzielę 18.12.2022 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 11.12.2022

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 3, 1-12) razem z księdzem Wojciechem Głogowskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie …

Słowo Boże na niedzielę 11.12.2022 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 04.12.2022

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 24, 37-44) razem z księdzem Wojciechem Głogowskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe …

Słowo Boże na niedzielę 04.12.2022 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 20.11.2022

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Łk 23, 35-43) razem z księdzem Tomaszem Syldatkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli …

Słowo Boże na niedzielę 20.11.2022 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 13.11.2022

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Łk 21, 5-19) razem z księdzem Patrykiem Ważyńskim. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy …

Słowo Boże na niedzielę 13.11.2022 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 06.11.2022

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Łk 20, 27. 34-38) razem z księdzem Wojciechem Głogowskim. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, …

Słowo Boże na niedzielę 06.11.2022 Read More »