Aslan

Słowo Boże na niedzielę 26.11.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 25, 31-46) razem z s. Michaliną, Franciszkanką. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi […]

Słowo Boże na niedzielę 26.11.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 19.11.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 25,14-30) razem z ks. Karolem Misiurskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który

Słowo Boże na niedzielę 19.11.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 05.11.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 23,1-12) razem z ks. Tomaszem Syldatkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie

Słowo Boże na niedzielę 05.11.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 29.10.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 22, 34-40) razem z ks. Patrykiem Ważyńskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga

Słowo Boże na niedzielę 29.10.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 22.10.2023

Słowo Boże na niedzielę 22.10.2023 Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 22, 15-21) razem z ks. Krystianem Rinkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi

Słowo Boże na niedzielę 22.10.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 15.10.2023

Słowo Boże na niedzielę 15.10.2023 Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 22, 1-14) razem z ks. Wojciechem Głogowskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz

Słowo Boże na niedzielę 15.10.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 08.10.2023

Słowo Boże na niedzielę 08.10.2023 Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 21, 33-43) razem z ks. Karolem Misiurskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę

Słowo Boże na niedzielę 08.10.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 01.10.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 21,28-32) razem z ks. Tomaszem Syldatkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do

Słowo Boże na niedzielę 01.10.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 17.09.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 18, 21-35) razem z ks. Patrykiem Ważyńskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Słowo Boże na niedzielę 17.09.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 13.08.2023

Słowo Boże na niedzielę 13.08.2023 Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 14,22-33) razem z ks. Pawłem Wieckim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić.

Słowo Boże na niedzielę 13.08.2023 Read More »