zmartwychwstanie

„W swojej Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystus streścił historię każdego pojedynczego człowieka i wszystkich ludzi razem.”
św. Paweł VI

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.” św. Jan Paweł II

Codzienne nauki rekolekcyjne na czas od Niedzieli Palmowej aż do Niedzieli Wielkanocnej, głoszone przez Księży posługujących w Wydziale Duszpasterskim, tj. Ks. Krzysztof Piątkiewicz, Ks. Radosław Karczewski, Ks. Tomasz Syldatk, Ks. Marcin Kunda, Ks. Piotr Lipkowski i Ks. Tomasz Szcześniak.