wiara

„Wiara budowana na więzi z Bogiem uzdalnia człowieka do dochowania wierności dobru i prawdzie nawet za cenę wyrzeczenia i ofiary.” – papież Benedykt XVI

Przyjęcie bierzmowania nie kończy chrześcijańskiego życia, ale jest początkiem nowego etapu. Przyjęcie sakramentu bierzmowania zobowiązuje do nieustannego pogłębiania wiary. Najlepszym…