święty

„Gdy zabieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza.” – św. Ignacy Antiocheński

„Ile zaś samotność i cisza pustelni niesie miłośnikom swoim pożytku i boskiej radości, wiedzą ci tyko, którzy tego doświadczyli. Tu bowiem ludzie dzielni mogą powracać do siebie … Tu za trud bitewny odpłaca Bóg swoim bojownikom upragnioną nagrodą, pokojem właśnie, którego nie zna świat i radością w Duchu Świętym”. – św. Brunon z Kolonii

„Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.” – św. Franciszek z Asyżu