święty

„Gdy coś dobrego zamierzasz uczynić módl się najpierw gorąco, aby Bóg Sam to do końca doprowadził” – św. Benedykt.

„Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się na liczne przeszkody, można zazwyczaj spodziewać się większych owoców.” – św. Ignacy Loyola

„Strzeżcie milczenia jak złotego klucza przeznaczonego do chronienia skarbu innych cnót. Kto strzeże swojego języka, strzeże swoją duszę.” – św. Paweł od Krzyża

„Zastanów się, czego Bóg chce od ciebie, i po prostu to wykonaj, a twoje serce będzie bardziej zadowolone, niż gdybyś postąpił według własnego upodobania.” – św. Jan od Krzyża