święty

„Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z gło¬du obok suto zastawionego stołu.” – św. Jan Maria Vianney

„Gdy zabieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza.” – św. Ignacy Antiocheński