Słowo Boże na niedzielę 26.11.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 25, 31-46) razem z s. Michaliną, Franciszkanką. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi […]

Słowo Boże na niedzielę 26.11.2023 Read More »