PrzeMyśl

„Gdy zabieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza.” – św. Ignacy Antiocheński