pokora

„Bracia moi najdrożsi, Bóg mnie woła, jutro światło życia doczesnego dla mnie zgaśnie. Przeto, co słyszałem z ust ojca naszego, św. Dominika, to i wam przekazuję, a mianowicie, abyście pielęgnowali pokorę, mieli miłość wzajemną i zachowali dobrowolne ubóstwo” – św. Jacek

„Miłość, czystość i pokora to trzy królowe, które zawsze kroczą razem i nie mogą istnieć bez siebie.” – św. Jan Bosko

„Pokora i wstyd po uczynieniu grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku”. – św. Augustyn