niebo

„W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie»” – Ewangelia wg św. Mateusza 3, 1-2

„Ojciec odbiera zabawki dziecku, by zwróciło uwagę na coś ważniejszego. Bóg czyni podobnie, kierując nas w stronę nieba” – św. Jan Chryzostom

„Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przyszedł do nas; nie opuścił też i nas, kiedy znowu wstąpił do niebios.” – św. Augustyn.