modlitwa

„Gdy coś dobrego zamierzasz uczynić módl się najpierw gorąco, aby Bóg Sam to do końca doprowadził” – św. Benedykt.

„Módlmy się jedni za drugich, abyśmy kiedyś połączyć się mogli w krainie wiecznej radości” – św. Rafał Kalinowski.

„Nie trzeba się zrażać tym, że modlitwa wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus milczy. On milczy, ale działa.” – papież Benedykt XVI

„Modlitwa jest drabiną Jakubową, po której duch człowieka wstępuje do Boga, a łaska Boża zstępuje do człowieka” – św. Teresa Benedykta od Krzyża