ks. Tomasz Syldatk

Słowo Boże na niedzielę 11.02.2024

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 40-45) razem z ks. Tomaszem Syldatkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Marka Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go […]

Słowo Boże na niedzielę 11.02.2024 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 31.12.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Łk 2, 22-40) razem z ks. Tomaszem Syldatkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w

Słowo Boże na niedzielę 31.12.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 05.11.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 23,1-12) razem z ks. Tomaszem Syldatkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie

Słowo Boże na niedzielę 05.11.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 01.10.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 21,28-32) razem z ks. Tomaszem Syldatkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do

Słowo Boże na niedzielę 01.10.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 02.07.2023

Słowo Boże na niedzielę 09.07.2023 Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 11, 25-30) razem z ks. Tomaszem Syldatkiem. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było

Słowo Boże na niedzielę 02.07.2023 Read More »