ks. Karol Misiurski

Słowo Boże na niedzielę 19.11.2023

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 25,14-30) razem z ks. Karolem Misiurskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który …

Słowo Boże na niedzielę 19.11.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 08.10.2023

Słowo Boże na niedzielę 08.10.2023 Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 21, 33-43) razem z ks. Karolem Misiurskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę …

Słowo Boże na niedzielę 08.10.2023 Read More »

Słowo Boże na niedzielę 23.07.2023

Słowo Boże na niedzielę 23.07.2023 Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mt 13, 24-30) razem z ks. Karolem Misiurskim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. …

Słowo Boże na niedzielę 23.07.2023 Read More »