jan paweł ii

„Eucharystia to przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem.” – św. Jan Paweł II.

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.” św. Jan Paweł II