Eucharystia

„Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z gło¬du obok suto zastawionego stołu.” – św. Jan Maria Vianney

„O Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła.” – św. Faustyna Kowalska

Człowiek musi się rozwijać, więc powinien dbać o swój rozwój fizyczny i intelektualny. Każdy wierzący ma obowiązek dbania także o rozwój swojej wiary…

„Chrystus prawdziwie siebie rozdał, dał się nam w przełamanym chlebie, by Jego życie było naszym.” – papież Benedykt XVI

„Jezus Chrystus obiecał tym, którzy się karmią świętą Eucharystią, życie wieczne i łaski niezbędne do jego zdobycia”. – bł. Piotr Jerzy Frassati

„Eucharystia to przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem.” – św. Jan Paweł II.

„Ten, kto posila się Chrystusem w Eucharystii, nie musi czekać na życie w przyszłym świecie po to, aby otrzymać życie wieczne – posiadł je już bowiem na ziemi.” – św. Urszula Ledóchowska.