Eucharystia

„Uwierzcie w to, moje kochane dzieci; ten, kto czci Przenajświętszy Sakrament, tzn. często przystępuje do Komunii, oraz ten, kto odwiedza Jezusa Chrystusa w tabernakulum, ma pewny zastaw swojego wiecznego zbawienia.” – św. Jan Bosko

„Eucharystia jest pełnią miłości Bożej. Tu Jezus daje nam nie tylko swoje zasługi i swoje bóle, ale całego siebie.” – bł. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy.

„Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z gło¬du obok suto zastawionego stołu.” – św. Jan Maria Vianney

„O Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła.” – św. Faustyna Kowalska

Człowiek musi się rozwijać, więc powinien dbać o swój rozwój fizyczny i intelektualny. Każdy wierzący ma obowiązek dbania także o rozwój swojej wiary…

„Chrystus prawdziwie siebie rozdał, dał się nam w przełamanym chlebie, by Jego życie było naszym.” – papież Benedykt XVI