dusza

„Duch Święty jest przewodnikiem duszy; bez Niego nic nie można. Bez Ducha Świętego dusza jest jak kamień, z którego nic nie można wycisnąć.” – św. Jan Maria Vianney

„Nie trzeba się zniechęcać, bo jeśli w duszy jest stały wysiłek ku lepszemu, to w końcu Bóg wynagrodzi ją, w taki sposób, że zakwitną w niej wszystkie cnoty, jak w jakimś ogrodzie pełnym samych kwiatów.” – św. Ojciec Pio.

„Radość jest celem duszy: oświetla tego, kto ją ma, i ogrzewa wszystkich, na których padają jej promienie.”
św. Jan od Krzyża