Duch Święty

„Duch Święty jest przewodnikiem duszy; bez Niego nic nie można. Bez Ducha Świętego dusza jest jak kamień, z którego nic nie można wycisnąć.” – św. Jan Maria Vianney

„Ześlij na nas, Ojcze, nowe tchnienie Ducha, abyśmy mogli godnie kroczyć drogą chrześcijańskiego powołania.” – św. Jan Paweł II.

„Tylko powiew Ducha Świętego może rozpalić dusze do cnoty, zachować je od zarażenia grzechem.” – św. Jan XXIII.