dobroczynność

„Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.” – św. Matka Teresa z Kalkuty

Oprócz formacji religijne i patriotycznej, jednym z najważniejszych obszarów aktywności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest działalność charytatywna. Kilka słów o niej…