dobro

„Gdy coś dobrego zamierzasz uczynić módl się najpierw gorąco, aby Bóg Sam to do końca doprowadził” – św. Benedykt.

„Spójrzcie przed snem na swoją dłoń i zapytajcie siebie samych: Co uczyniłem dziś dla Jezusa?” – św. Matka Teresa z Kalkuty

„Kapłan mądry jest szanowany, kapłan wpływowy budzi respekt, ale tylko kapłan wyróżniający się wielką dobrocią jest kochany.” – bł. Jakub Alberione.