cytat

„Módlmy się jedni za drugich, abyśmy kiedyś połączyć się mogli w krainie wiecznej radości” – św. Rafał Kalinowski.

„Błogosławieni i święci byli osobami, które nie szukały z uporem własnego szczęścia, ale całkiem po prostu chciały uczynić dar z siebie, ponieważ dotarło do nich światło Chrystusa” – papież Benedykt XVI

„Maryja jest wzorem pokornej modlitwy, wiary w Opatrzność, stałego poświęcenia, posłuszeństwa i jakże gorącej miłości.” – bł. Paweł VI

„Przyszliśmy na świat, by kochać. Żyjemy, by kochać. Umrzemy, by kochać. Umrzemy, by kochać jeszcze bardziej.” – św. Józef Cafasso

„Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z gło¬du obok suto zastawionego stołu.” – św. Jan Maria Vianney