Boże Słowo

Jednym z narzędzi pomocnych w formacji i wykorzystywanych w KSM jest dziennik duchowy "Wzrastaj ze Słowem". Dzienniki na każdy miesiąc…

„Boskie słowo jest słodkie dla tego, kto się go uczy, słodsze dla tego, kto uczy, a najsłodsze dla tego, kto wprowadza je w życie.”
św. Albert Chmielowski.

Codzienne nauki rekolekcyjne na czas od Niedzieli Palmowej aż do Niedzieli Wielkanocnej, głoszone przez Księży posługujących w Wydziale Duszpasterskim, tj. Ks. Krzysztof Piątkiewicz, Ks. Radosław Karczewski, Ks. Tomasz Syldatk, Ks. Marcin Kunda, Ks. Piotr Lipkowski i Ks. Tomasz Szcześniak.