Bierzmowanie

Publikujemy kolejną katechezę dedykowaną szczególnie rodzicom kandydatów do bierzmowania. Dlatego też, zachęcamy wszystkich mających przyjąć sakrament bierzmowania, aby zachęcili swoich…

Przyjęcie bierzmowania nie kończy chrześcijańskiego życia, ale jest początkiem nowego etapu. Przyjęcie sakramentu bierzmowania zobowiązuje do nieustannego pogłębiania wiary. Najlepszym…