Augustyn

„Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przyszedł do nas; nie opuścił też i nas, kiedy znowu wstąpił do niebios.” – św. Augustyn.

„Pokora i wstyd po uczynieniu grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku”. – św. Augustyn