SprzedOłtarza

DEKALOG MINISTRANTA

Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. Ministrant zwalcza swoje wady […]

Być Ministrantem

Bycie ministrantem zobowiązuje młodego człowieka do pewnych wyrzeczeń, jednym z nich jest wcześniejsze wstawanie na służbę. Tak mniej więcej wygląda […]