uFormujSię

Jednym z narzędzi pomocnych w formacji i wykorzystywanych w KSM jest dziennik duchowy "Wzrastaj ze Słowem". Dzienniki na każdy miesiąc…

Oprócz formacji religijne i patriotycznej, jednym z najważniejszych obszarów aktywności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest działalność charytatywna. Kilka słów o niej…

Wspólnota to taka przestrzeń, gdzie żaden talent się nie zmarnuje. Przynależność do KSM nie tylko daje możliwość wykorzystać swoje zdolności…