PrzeMyśl

„Niedziela winna być wielką bramą, przez którą na teren powszednich dni tygodnia wchodzi siła do pracy.” – św. Teresa Benedykta od Krzyża

„Nie sądź i nie karć człowieka błądzącego surowo, lecz łagodnie. Gdybyś chciał ratować człowieka ugrzęzłego w bagnie, to byś go nie wpychał głębiej, ale podnosił.” – św. Antoni z Padwy

„Duch Święty jest przewodnikiem duszy; bez Niego nic nie można. Bez Ducha Świętego dusza jest jak kamień, z którego nic nie można wycisnąć.” – św. Jan Maria Vianney