Bez kategorii

„Kapłan mądry jest szanowany, kapłan wpływowy budzi respekt, ale tylko kapłan wyróżniający się wielką dobrocią jest kochany.” – bł. Jakub Alberione.