Napisane przez Maciej Kozak

Autor nie dodał jeszcze żadnych informacji do swojego profilu

„Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się na liczne przeszkody, można zazwyczaj spodziewać się większych owoców.” – św. Ignacy Loyola

„Strzeżcie milczenia jak złotego klucza przeznaczonego do chronienia skarbu innych cnót. Kto strzeże swojego języka, strzeże swoją duszę.” – św. Paweł od Krzyża

„Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.”- Ewangelia wg św. Mateusza 3,11