ABC wiary

Kim dla mnie jest Jezus?

Życie każdego człowieka niesie ze sobą możliwość nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Niektóre z nich są krótkotrwałe, a inne tylko […]

Słowo wskazujące kierunek

Każdy człowiek poszukuje sensu życia, pragnie znaleźć cel do którego będzie dążył. Nie jest łatwe odnalezienie właściwej ścieżki. Niejednokrotnie potrzebujemy […]

Czym mamy się karmić?

Człowiek musi się rozwijać, więc powinien dbać o swój rozwój fizyczny i intelektualny. Każdy wierzący ma obowiązek dbania także o rozwój swojej wiary […]

Katecheza online – Kerygmat

Publikujemy kolejną katechezę dedykowaną szczególnie rodzicom kandydatów do bierzmowania. Dlatego też, zachęcamy wszystkich mających przyjąć sakrament bierzmowania, aby zachęcili swoich […]

Bierzmowanie i co dalej?

Przyjęcie bierzmowania nie kończy chrześcijańskiego życia, ale jest początkiem nowego etapu. Przyjęcie sakramentu bierzmowania zobowiązuje do nieustannego pogłębiania wiary. Najlepszym […]