Projekt {lovelace}

Uczniowie Technikum nr 2 w Kartuzach tworzą projekt {lovelace}. Chcą oni zachęcić młode osoby do nauki programowania, a ich inspiracją jest bł. Carlo Acutis. Prowadzą warsztaty w szkołach na ten temat oraz kampanie w mediach społecznościowych.

{lovelace} to projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Realizują go uczniowie technikum informatycznego z ZSZiO w Kartuzach. Chcą pokazać młodym osobom, że programowanie niesie za sobą wiele korzyści – rozwija kreatywność, myślenie analityczne, a także pomaga kształcić umiejętności matematyczne.

Zajęcia rozpoczyna część teoretyczna, gdzie dzieci uczą się obsługi płytki Arduino. Podczas kolejnej części warsztatów uczniowie mają okazję stworzyć swoje własne systemy świateł.

Warto też podkreślić, że ich działania inspiruje bł. Carlo Acutis, który był bardzo biegły w dziedzinie informatyki. Projektował on własne strony internetowe oraz uzyskał wiele dyplomów i certyfikatów poświadczających jego umiejętności. Bardzo chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi, pomagając im w obsłudze komputera.