Powołanie to pewien proces

Czy wejście w bramy seminarium duchownego zawsze oznacza, że po jego ukończeniu zostanie się księdzem? albo czy powołany do kapłaństwa człowiek zawsze słyszy wyraźne wewnętrzne wezwanie „Pójdź za mną!”? Na te oraz na inne intrygujące pytania oraz kwestie odpowie ks. Jarosław Kubiak, proboszcz Parafii Matki Bożej Wniebowziętej w Białogórze, z którym wywiad przeprowadził red. Damian Szmagliński.