Świadectwo kleryka Szymona

Zapraszamy do wysłuchania świadectwa kleryka Szymona, który opowie m. in. o tym, w jaki sposób Bóg potwierdza człowiekowi dobry wybór.