Słowo Boże na niedzielę 3.10.2021

Zapraszamy do rozważenia fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mk 10, 6-8) razem z księdzem Waldemarem Prondzinskim.

Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę  i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.

Mk 10, 6-8