Amen jak Maryja!

Dziś zakończyły się letnie rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Odbyły się one w Sierakowicach w dniach 26-30 czerwca, a tematem przewodnim było hasło „Amen jak Maryja!”. Uczestnicy każdego dnia rozważali temat związany z Matką Chrystusa: jej dziewictwo, jej macierzyństwo i jej królowanie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację rekolekcji.

%d bloggers like this: