Diecezjalny Konkurs Liturgiczny

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów, organizuje konkurs wiedzy liturgicznej, który w tym roku odbędzie się w wersji online.

W konkursie liturgicznym dla ministrantów będzie można wziąć udział 29 marca (wielki poniedziałek). Test jednokrotnego wyboru będzie obejmował zakres wiedzy ogólnej, którą ministranci nabywają podczas zbiórek, czy służby przy Ołtarzu (dlatego nie ma żadnych dodatkowych materiałów).

W konkursie liturgicznym dla lektorów i ceremoniarzy będzie można wziąć udział 30 marca (wielki wtorek). Test dla lektorów jest jednokrotnego wyboru, zaś dla ceremoniarzy wielokrotnego wyboru.

Dla najlepszej trójki w każdej kategorii przeznaczone są nagrody rzeczowe. Informacje o laureatach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej ministrantów naszej diecezji ministranci.diecezja-pelplin.pl oraz przekazane będą księżom opiekunom.

LINKI DO TESTÓW DOSTĘPNE SĄ TUTAJ: http://ministranci.diecezja-pelplin.pl

%d bloggers like this: