Nowy Zarząd KSM Diecezji Pelplińskiej

W czwartek 4 lutego 2021 roku ukonstytuował się nowy Zarząd Diecezjalny KSM Diecezji Pelplińskiej. Druhny i druhowie wybrani przez Zjazd Diecezjalny będą pełnić swoje obowiązki do listopada 2022 roku. Życzymy wszystkim wytrwałości. Skład nowego Zarządu możesz poznać tu.

%d bloggers like this: