Ustanowienie nowych 104 lektorów dla diecezji pelplińskiej

Po raz kolejny w diecezji pelplińskiej odbył się kurs lektorski, który był organizowany w
rejonach naszej diecezji przez cały październik. Kurs opierał się na formacji ludzkiej,
duchowej i intelektualnej, dlatego w ramach spotkań odbywały się wykłady i ćwiczenia z
liturgiki, Pisma świętego, czy ćwiczenia z fonetyki. Oczywiście podczas zjazdów
pogłębialiśmy swoją formację poprzez wspólną modlitwę i Msze świętą. Zwieńczeniem
całego kursu była promocja nowych 104 lektorów (w tym 96 chłopców i 8 dziewcząt).
Przygotowania i promocja do pełnienia funkcji lektora odbywała się w następujących
rejonach naszej diecezji:

 • Rejon Chojnicki: odpowiedzialnym za prowadzenie kursu był ks. Szymon Gwardzik.
  Łącznie promocje otrzymało 28 lektorów (w tym jedna dziewczyna)
 • Rejon Kamieński: odpowiedzialnym za prowadzenie kursu był ks. Michał Choszcz.
  Łącznie promocje otrzymało 16 lektorów (w tym jedna dziewczyna)
 • Rejon Kościerski: odpowiedzialnym za prowadzenie kursu był ks. Sławomir Serkowski.
  Łącznie promocje otrzymało 32 lektorów (w tym jedna dziewczyna)
 • Rejon Lęborski: odpowiedzialnym za prowadzenie kursu był ks. Adam Malinowski.
  Łącznie promocje otrzymało 17 lektorów (w tym dwie dziewczyny)
 • Rejon Pelpliński: odpowiedzialnym za prowadzenie kursu był ks. Grzegorz Miotk. Łącznie
  promocje otrzymało 11 lektorów (w tym trzy dziewczyny).
  W imieniu całego Duszpasterstwa Ministrantów i Lektorów Diecezji Pelplińskiej,
  pragnę serdecznie podziękować kapłanom, którzy podjęli trud prowadzenia kursu
  lektorskiego, a także dziękuję wszystkim kapłanom, opiekunom, którzy na co dzień, z
  wielkim zaangażowaniem i troską prowadzą formację służby liturgicznej w swoich parafiach.
  Króluj nam Chryste!

Ks. Grzegorz Miotk