Komentarz do Słowa Bożego na wtorek 13 października 2020 r.

(Łk 11, 37-41) 
Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”.

Często człowiek łatwo osądza drugiego człowieka. Łatwo nam także przychodzi wyśmiewać pobożność innych. Nie można być „obłudnikiem”, który innych poucza a sam postępuje wbrew przykazaniom. Chrońmy się także przed tym, aby być człowiekiem pysznym i zarozumiałym…