Komentarz do Słowa Bożego na sobotę 10 października 2020 r.

(Łk 11, 27-28) 
Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają”.

%d bloggers like this: