PrzeMyśl, 6 października

„Ile zaś samotność i cisza pustelni niesie miłośnikom swoim pożytku i boskiej radości, wiedzą ci tyko, którzy tego doświadczyli. Tu bowiem ludzie dzielni mogą powracać do siebie … Tu za trud bitewny odpłaca Bóg swoim bojownikom upragnioną nagrodą, pokojem właśnie, którego nie zna świat i radością w Duchu Świętym”. – św. Brunon z Kolonii

%d bloggers like this: