Kim dla mnie jest Jezus?

Życie każdego człowieka niesie ze sobą możliwość nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Niektóre z nich są krótkotrwałe, a inne tylko czasowe i przelotne. Nie ulega jednak wątpliwości, że każde spotkanie z drugim człowiekiem wywiera na nas jakiś wpływ. Bywają osoby w naszym życiu, które wywierają istotny na nas wpływ. Jednak dla człowieka wierzącego najważniejszy powinien być Bóg. To właśnie spotkanie z Nim powinno kształtować nasze człowieczeństwo, naszą osobowość, charakter i styl życia. Podsumowaniem formacyjnej działalności Jezusa, przedstawionej w Ewangelii św. Marka, staje się wydarzenie mające miejsce pod Cezareą Filipową. Dochodzi tam do dialogu Jezusa z uczniami, do rozmowy która ukazuje kim naprawdę jest Jezus.

Odsłuchaj fragment z Ewangelii św. Łukasza zamieszczony poniżej i odpowiedz sobie na pytania:
1) Kim był Jezus dla większości ludzi?
2) Kim był dla Apostołów?
3) Czym różni się postrzeganie Jezusa przez Apostołów od wyobrażeń pozostałych ludzi?
4) Skąd może brać się ta różnica?
5) Kim Jezus jest dla Ciebie?

Jezus stawia uczniom pytanie, które jest skierowane również do nas. „Za kogo Mnie uważacie? To fundamentalne pytanie Ewangelii. Teraz sta­wia je sam Jezus wymagając od ucznia, aby opowiedział się co do jego osoby.

Jezus osobiście do Ciebie kieruje następujące pytania:
Kim ja jestem dla ciebie? Co znaczę dla twego życia? Czy jestem twoim Zba­wicielem i twoim Bogiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: