Słowo wskazujące kierunek

Każdy człowiek poszukuje sensu życia, pragnie znaleźć cel do którego będzie dążył. Nie jest łatwe odnalezienie właściwej ścieżki. Niejednokrotnie potrzebujemy pomocy w znalezieniu dobrego kierunku i środków do podążania nim. Bóg ze Swoim Słowem przychodzi nam z pomocą, a także posyła niejednokrotnie do nas ludzi, którzy są świadkami Jego Słowa. Ewangelia jest Słowem Życia, Słowem które daje człowiekowi odpowiedź na pytanie o to, jak żyć. Tym Słowem jest Jezus Chrystus. W Piśmie Świętym spotykamy mnóstwo osób, które szukają odpowiedzi, ale także tych, którzy tej odpowiedzi udzielają.

Odsłuchaj fragment z Ewangelii św. Łukasza zamieszczony poniżej i odpowiedz sobie na pytania:
1) Co zrobił Jan Chrzciciel, gdy zobaczył Jezusa?
2) Co zrobił Andrzej, gdy już poszedł za Jezusem?
3) Jak być świadkiem Jezusa?
4) Jak świadczyć o Tym, który jest dla nas mistrzem?
5) Jak nie być biernym naśladowcą Jezusa?

Pierwsi uczniowie Jezusa są przykładem osób szukających sensu życia, drogi powołania. Kiedy na słowo Chrystusa poszli za Nim, odnaleźli cel i sens swojej egzystencji. Stali się jednocześnie świadkami i apostołami Słowa, którego doświadczyli. Ktoś, kto doświadczył w swoim życiu obecności Chrystusa i stał się Jego uczniem, nie jest w stanie zatrzymać tylko dla siebie radości wynikającej ze spotkania z Nauczycielem. Każdy, kto odkrył sens życia i sposób realizacji swojego życiowego powołania przeżywanego razem z Jezusem, pragnie innym o tym powiedzieć. Słowo mające wymiar świadectwa może podciągnąć innych do Boga.

Zastanów się, czego jest więcej w Twojej wierze: wyuczonych opowiadań i sloganów temat Boga, czy osobistego doświadczenia relacji z Nim?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: