Przygotowanie do bierzmowania – nauka w domu

Drodzy kandydaci do bierzmowania!
Szanowni ich rodzice!

Epidemia koronawirusa sparaliżowała wiele działań duszpasterskich Kościoła w Polsce oraz w wielu krajach Europy i świata. Ograniczona została liczba wiernych mogących uczestniczyć we Mszy Świętej i innych nabożeństwach. Odwołane zostały rekolekcje wielkopostne. Przerwane zostały również przygotowania do bierzmowania prowadzone w ramach szkolnych katechez i spotkań w kościele. W niektórych parafiach koniecznością stało się odłożenie w czasie wyznaczonego już terminu bierzmowania.Te wszystkie przeszkody nie mogą jednak do końca pokrzyżować naszych duszpasterskich zamierzeń i działań. Nie zapominajmy, że fundamentalnymi komórkami żywe-go organizmu Kościoła są chrześcijańskie rodziny – słusznie nazywane Kościołami domowymi. W obecnej sytuacji to właśnie tutaj – w naszych Kościołach domowych – powinno się dokonywać pogłębianie wiary i zaufania do Boga, umacnianie więzów miłości łączących nas z Nim i z bliźnimi. Wspólna modlitwa, wspólny udział w transmisji Mszy Świętej, wspólne czytanie i rozważanie Pisma Świętego, uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych on line – to wszystko może i powinno się odbywać w naszych domach i rodzinach.To również tutaj – w naszych rodzinach – trwać mogą przygotowania do sakramentu bierzmowania. Chcąc je umożliwić, Wydział Katechetyczny przesyła tą drogą niezbędne materiały:
• katechezy przed bierzmowaniem, które są bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu. Uświadamiają udział Ducha Świętego w dziele stworzenia, zbawienia i uświęcenia, a także Jego obecność i działanie w Kościele i poszczególnych chrześcijanach. Dostarczają też materiału do osobistych refleksji nad własną tożsamością chrześcijańską;
• obrzędy bierzmowania – zapoznanie się z nimi umożliwi kandydatom i ich bliskim świadomy i czynny udział w liturgii sakramentu;
• pieśni do Ducha Świętego, które będą potrzebne w czasie katechez i spotkań formacyjnych oraz podczas liturgii sakramentu bierzmowania;
• rekolekcje przed bierzmowaniem dla kandydatów i rodziców, które są duchowym przygotowaniem na przyjście Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.
Zachęcamy rodziców, by towarzyszyli swoim dzieciom na tym etapie ich religijnego dojrzewania. Wiemy przecież, że dary Boże wymagają współpracy ze strony człowieka. Muszą paść na przygotowany grunt, by wydały owoce. Niech więc współdziałanie rodziców i dzieci w tym dziele sprawi, że mimo przeszkód umysły i serca młodych ludzi będą przygotowane na przyjście Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

Ks. Jan Doppke

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: