OMy, OMy… Ale co to znaczy „Oaza”?

Gdy słyszymy słowo Oaza, pierwsze co przychodzi nam na myśl to zielone, kojące miejsce na pustyni, najlepiej z palmą. Ostoja życia wśród wszechobecnego żaru i bezkresu piasków. Lecz może być to także ostoja pośród braku Życia – w różnych jego wymiarach.


Właśnie tę wizję miał założyciel naszego Ruchu, ksiądz Franciszek Blachnicki.

Ruch Światło-Życie to ruch odnowy Kościoła, a jego historia zaczęła się w 1954 r., od wakacyjnego wyjazdu ministrantów. To właśnie tam, w otoczeniu pięknych polskich gór odbyła się pierwsza oaza letnia. W takiej też formie trwa do dziś – piętnastodniowe wakacyjne rekolekcje przeżyciowe gromadzą każdego roku tysiące młodych ludzi na wspólnej modlitwie, śpiewie i wypoczynku. Każdy dzień to przeżywanie jednej tajemnicy różańcowej (z pominięciem Tajemnic Światła, które w Różańcu zagościły dopiero w roku 2002), w planie dnia są także: codzienna Eucharystia, Jutrznia, spotkania w małych grupach czy dyżury. Mimo intensywnej aktywności duchowej (oraz intelektualnej) na oazach nie brakuje czasu na integrację – w formie pogodnych wieczorów czy szkół śpiewu. Formułę tę wypracował i konsekwentnie realizował sam Ojciec Założyciel, inspirując się harcerstwem (do którego zresztą należał).


 

Jednak młodzież to nie wszystko. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się – w myśl Soboru Watykańskiego II – formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji (tworząc tzn. „wspólnotę wspólnot”).


 

„Gdybyśmy nie tworzyli oaz, groziłaby nam pustynia”

Jan Paweł II

Poza oazami letnimi równie istotną częścią formacji są spotkania w ciągu roku szkolnego (formacyjnego). W naszej diecezji odbywają się one podczas comiesięcznych Oaz Modlitwy, zwanych potocznie OMami.

W dobie pandemii OMy odbywają się online.

Najbliższa Czerwcowa Oazy Modlitwy odbędzie się 5-7 czerwca 2020, a jej tematem będzie Miłość Agape. Gorąco zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: