Co to jest rok liturgiczny?

Rok liturgiczny, nazywany także rokiem kościelnym bądź Rokiem Pańskim (a.d. – Anno
Domini), liczy tyle samo dni i tygodni , co rok kalendarzowy, jednak nie pokrywa się z nim.
Rozpoczyna się bowiem w pierwszą niedzielę Adwentu (która przypada między 27 listopada
a 3 grudnia), a kończy się tygodniem po uroczystości Chrystusa Króla. Ma on własną
strukturę, podziały i święta.
Rok liturgiczny dzieli się na okresy liturgiczne:
1) Okres Adwentu – rozpoczyna się od I Nieszporów (czyli modlitwy wieczornej) I Niedzieli
Adwentu i trwa do I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (kończy się
zatem wieczorem 24 grudnia!); łącznie obejmuje 4 kolejnie niedziele i trwa od 23 do 28 dni.
W czasie Adwentu – 8 grudnia – obchodzi się Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
2) Okres Bożego Narodzenia – zaczyna się od pierwszych Nieszporów uroczystości
Narodzenia Pańskiego (wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego, tj. do
pierwszej niedzieli po Objawieniu Pańskim (6 stycznia). W Okresie Bożonarodzeniowym,
obok Uroczystości Bożego Narodzenia, obchodzi się również m.in. święto Św. Rodziny i św.
Matki Bożej;
3) Okres zwykły (I część) – jego długość zależy od tego, kiedy w danym roku przypada
Wielkanoc i waha się od 6 do 9 tygodni. Trwa od niedzieli Chrztu Pańskiego do wtorku przed
Środą Popielcową. W tym okresie obchodzi się święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej
Gromnicznej);
4) Wielki Post – trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową (przy czym data
Środy Popielcowej zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego). Koniec
Wielkiego Postu przypada z kolei w Wielki Czwartek przed sprawowaną wieczorem Mszą
Wieczerzy Pańskiej;
5) Triduum Paschalne – Triduum Paschalne jest szczytem roku liturgicznego. Rozpoczyna
się od Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej wieczorem w Wielki Czwartek. Trwa przez
kolejne dwa dni, tj. Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę, i kończy II nieszporami Niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego. Te trzy dni stanowią jeden wspólny obchód
6) Okres Wielkanocny – trwa od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Uroczystości
Zesłania Ducha Świętego; zawsze 50 dni. Dzień Zmartwychwstania wyznaczany jest na
pierwszą niedzielę wiosennej pełni księżyca, dlatego jest to tzw. święto ruchome. W ciągu
Okresu Wielkanocnego obchodzi się wiele ważny świąt i uroczystości m.in. Święto
Miłosierdzia Bożego, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego;
7) Okres zwykły (II część) – zaczyna się w poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha
Świętego i kończy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu. W tym okresie wypada m.in.:
Święto Ofiarowania Pańskiego, Uroczystość Najświętszej Trójcy, Święto Przemienienia Pańskiego, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Uroczystość Wszystkich
Świętych, Dzień Zaduszny i wiele innych. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi
się Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *