Bierzmowanie – sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby mężnie wyznawał swoją wiarę, bronił jej i według niej żył. Poprzez sakrament bierzmowania Duch Święty zamieszkuje  w nas na stałe i działa w każdym z nas. On dokonuje w nas dzieła uświęcenia i jednocześnie oczekuje przyjęcia Jego darów.

Prezentacja – oprac. Marzena Słobodzińska:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: