Sakrament pokuty i pojednania

Popełniając grzech ciężki, człowiek pozbawia się komunii z Bogiem i wyklucza się z życia wiecznego. Podczas spowiedzi grzechy zostają odpuszczone i darowana zostaje grzesznikowi kara wieczna. Ale każdy grzech, także lekki, powoduje zaciągnięcie kary doczesnej, a więc takiej, którą trzeba odpokutować. W praktyce oznacza to, że człowiek który zgrzeszył i później wyspowiadał się nie będzie potępiony, ale musi jeszcze odpokutować swoje grzechy w czyśćcu, żeby wejść do nieba.

Materiały od samodzielnej pracy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: