Grzech odrzuceniem miłości Boga

Grzech jest świadomym i dobrowolnym odrzuceniem Boga i Jego miłości. Przejawia się to w lekceważeniu przykazań. Człowiek, który grzeszy, nie tylko odwraca się od Boga, gardzi Jego miłością, sprzeciwia się Jego woli, ale także boleśnie rani drugiego człowieka, zadaje ranę Kościołowi i krzywdzi samego siebie (por. Youcat, 67)

Materiały od samodzielnej pracy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: